Bitki Vasitələri >

Avadanlıqlar >

60 LT

MECHICAL DUSTER (kükürt səpən)MECHICAL DUSTER (kükürt səpən)

Texnikanın xüsusiyyətləri:

Texnikanın tutum qabiliyyəti - 60 KQ

Keçmə -  Konik- Sarmal 1: 6

Qarışdırıcı - mexanik, köməkçi hava axımı

Ağırlıq - 50 KQ

 

 

 

...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf