Bi-58
Aktiv maddə: 400.0 г/л диметоата
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Zərərli həşəratlara qarşı tətbiq olunan yüksək effektli, geniş spektrli sistemli kontakt insektoakarisid. Geniş temperatur spektrində tətbiq oluna bilər.
Qablaşdırma: 1lt, 5lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Dərmanlamalar arasında müddət (dərmanlama sayı)
Buğda
Zolaqlı kiçik çörək birəsi
Taxıl milçəkləri
Mənənə
Taxıl karabidlər 
1,5 lt / ha
30 (2)
Çiləmə vegetasiya zamanı aparılır
Çovdar
 Arpa
Taxıl milçəkləri
Mənənə
1,0 lt / ha
30 (2)
Çiləmə vegetasiya zamanı aparılır
Darı
Darı ağcaqanadı, mənənə
0.7-0.9 lt / ha
30 (2)
Çiləmə vegetasiya zamanı aparılır
Dənli-paxlalı bitkilər
Paxla odlayıcısı, noxud meyvəyeyəni, mənənə
0.5-0.9 lt / ha
Çiləmə vegetasiya zamanı aparılır
Alma
Armud
Yastıca, yalançı yastıca, gənə, yarpaqbükən, mənənə, ballıca, güvə, meyvəyeyən, yarpaq gəmirici tırtıllar, böcəklər
0.8-1.1 lt / ha
40 (2)
Çiləmə çiçəkdən əvvəl və sonra
Alma
Alma çiçəkyeyəni
1.5 lt / ha
Çiləmə çiçəkləməyə qədər
Gavalı
Gənə, mişarlayıcılar, mənənə
1.1-1.9 lt / ha
40 (1)
Çiləmə çiçəkdən sonra
Üzüm
Gənə, yarpaqbükən
1.1-2.8 lt / ha
20 (2)
Sitrus
Ağqanadlı həşərat, gənə, yalancı yastıca, yastıca
2.8 lt / ha
40 (2)
Şəkər və yem çuğunduru
Birə, yarpaq mənənəsi, minalayıcı milçək və güvə, gənə, bitlər
0.5-0.9 lt / ha
40 (2)
Mətbəx çuğunduru
Birə, yarpaq mənənəsi, minalayıcı milçək və güvə, gənə, bitlər
0.5-0.7 lt / ha
30 (2)
Şəkər çuğunduru
Çuğundur mənənəsi
1.0 lt / ha
30 (2)
Tərəvəz
Gənə, mənənə, birə
0.5-0.9 lt / ha
Çiləmə vegetasiya ərzində aparılır
Kartof
Mənənə, kartof güvəsi
1.9-2.4 lt / ha
20 (2)
Qarağat
Yapraqbükən, mənənə
1.1-1.5 lt / ha
30 (2)
Moruq
Gənə, mənənə
0.6-1.1 lt / ha
30(2)
 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar