Didifos
Aktiv maddə: 550 g/l dichlorvos
Formulyasiya:  Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə zəhəri təsirli insektisid. Akarisid təsiridə vardır. Orqanik fosforlu inseksiddir.  
Qablaşdırma: 0,1 lt; 0,25 lt; 0,9 lt 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Tərəvəz
Qırmızı gənə
2 lt /1000 lt su
Mənənə və birə
Kələm güvəsi və kəpənəyi
Torpaq birələri
2 lt / ha 
Meyvə
Oduncaq qurdu
Alma şüşə qurdu
Qanlı mənənə
Mənənə
2 lt /1000 lt su
Üzüm
Unlu yastıca
2 lt /1000 lt su
Gilas
Qoxulu ağacovan
2 lt /1000 lt su
Çay
Sitrus mənənəsi
1.5 lt /1000 lt su
Quru meyvə
Qoxulu meyvə güvəsi
Quru əncir qurdu
0.15 lt /1000 m3
Tütün
Tütün güvəsi
Anbar qurdu
0.15 lt /1000 m3
 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar