Diazinon
Aktiv maddə: 630 qr / lt Diazinon
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Mədə-bağırsaq və kontakt yolu ilə təsir göstərən insektisiddir.
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Meyvə ağacları
Göz qurdları (Anthonomus spp)
Yarpaq biti (Aphis spp. Diysaplis spp)
Ağac sarı qurdu (Zeuzara pyrina)
Meyvə guvəsi (Lasopeyresia molesta)
Armud pələngi (Stephanitis spp)
Alma ağ qurdu (Hyponomenta malinellus)
Alma pambıq biti (Eriosoma lanigerum)
Gilas milçəyi (Rhagoletis cerasi)
Tumurcuq tırtılları (Hedya nubiferana)
Yarpaq bükənlər (Archips spp)
Üzümdə unlu bit (Planococcus citri)
Yastica (Parthenolecanium spp)
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
70 ml / 100 lt – su
 
75 ml / 100 lt – su
 
65 ml / 100 lt - su
Pambıq
Pambıq Yarpaq biti (Aphis gossypi)
Yarpaq birəsi (Empoosca spp)
0,70 lt / ha
 
0,65 lt / ha
Taxıl
Əkin güvəsi (Syringopais temperatella)
0,125 lt
Yemiş
Qovun qızıl böcəyi (Rhaphidopalpa foveicollis)
0,70 lt / ha
Kələm
Kələm güvəsi (Plutella macufpennis)
0,70 lt / ha
Soğan
Soğan milçəyi (Hylemia antiqua)
0,70 lt / ha
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar