Hekvidor 350 SC
Aktiv maddə: 350 qr/lt Imidacloprid
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Geniş təsir spektri olan sistemik bir insektisiddir. Yaşıl səthlərin dərmanlanmasında, kök boğazının dərmanlamasında (torpaq dərmanlanması) və damlama sulama ilə dərmanlamada istifadə oluna bilən çox yönlü bir dərmandır. Köklərdən mükəmməl sistemik təsirə sahibdir. Mədə və kontakt yolu ilə təsir edir. Təsir müddəti olduqca uzundur. Sulama suyu ilə istifadə olunduğunda, torpaqdan köklər vasitəsi ilə zoğ və yarpaqlar yolu ilə zərərvericilərə qarşı 2-3 ay təsir edir.
Qablaşdırma: 1 lt , 200 ml , 250 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pambıq
Pambıq biti (Aphis gossypi)
35 ml/da
kuklacık, yetkin 
14 gün 
 
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci)
85 ml/da
kuklacık, yetkin 
14 gün 
 
Yarpaq birəsi (Empoasca decipiens)
35 ml/da
kuklacık, yetkin 
14 gün 
Armud 
Armud yarpaq birələri (Cacopsylla spp.)
40 ml/100 lt su
nimf, ergin 
14 gün 
Şəftalı 
Yarpaq biti (Myzus persicae)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
14 gün 
Alma 
Yarpaq biti (Aphis pomi)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
14 gün 
Pomidor 
Yarpaq biti (Myzus persicae)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
7 gün 
 
Tel qurdu (Agriotes sp.)
100 ml/da 
7 gün 
(istixana)
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) 
100 ml/da
kuklacık, yetkin 
damlama sulama ilə
7 gün 
Kartof
Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)
15 ml/da
yetkin, sürfə 
14 gün 
Badımcan 
Yarpaq biti  (Aphis fabae)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
7 gün 
(istixana)
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) 
100 ml/da
kuklacık, yetkin
damlama sulama ilə
7 gün 
Paxla
Yarpaq biti  (Aphis fabae)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
7 gün 
Bamiya 
Yarpaq biti  (Aphis fabae)
20 ml/100 lt su
kuklacık, yetkin 
7 gün 
Tütün 
Trips (Thrips tabaci)
14 ml/da
nimf,ergin
50 ml/da can suyu ilə, kuklacık, yetkin 
14 gün 
 
Şəftalı yarpaq biti (Myzus persicae)
12 ml/da
kuklacık, yetkin 
14 gün 
Bağ 
Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci)
50 ml/100 lt.su
sürfə, yetkin 
Üzüm: 14 gün Yarpaq: 10 gün 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar