Kung-fu
Aktiv maddə: 5 % lambda-siqalotrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və bağırsaq yolu ilə təsir edən ani təsiretmə xüsusiyyətinə malik insektisiddir. Tədbiq edildikdən sonra uzun müddət təsir qabiliyyətini saxlayır. Çox qısa müddətdə yarpaq daxilinə nüfuz etdiyindən, tədbiq olunduqdan az sonra yağan yağışlarla yuyulmur. Dəyişən iqlim şəraitinə və uzun müddətli günəş şüalarına davamlıdır. Bir çox insektisid və funqisidlərlə qarışdırıla bilər.
Qablaşdırma: 250 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Alma
Məyvəyeyən
Mənənə
Alma güvəsi
0.4 lt/ha
Kartof
Kolorado böcəyi
0.1 lt/ha
Şəkər çuğunduru
Mənənə
Uzunburun
Birə
0.15 lt/ha
Pambıq
Pambıq sovkası
Mənənə
Gənə
0.3-0.5 lt/ha
Üzüm
Salxım güvəsi
0.2 lt/ha
Pomidor  
Yaşıl qurd
0.2 lt/ha
Qarğıdalı
Sovka
Qarğıdalı qurdu
0.3 lt/ha
Soya
Yaşıl qurd
0.15 lt
Kələm
Kələm güvəsi
0.25 lt
Zeytun
Zeytun güvəsi
0.15 lt
Taxıl
Taxıl bağacığı
Taxıl milçəyi
Mənənə
0.15 lt
 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar