Nurelle
Aktiv maddə: 500 g/l Chlorpyrifos +50 g/l Cypermethrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt, bağırsaq və qaz təsirli insektisiddir. Geniş spektrli insektisid olmaqla bərabər, əlverişsiz hava şəraitində də çox yaxşı təsir göstərir. Bitki tərəfindən çox tez sovrulur. Əgər tətbiq olunduqdan 2 saat sonra yağış yağarsa, preparatın effektliyi aşağı düşmür. Uzun müddətli təsiretmə qabiliyyətinə malikdir. 
Qablaşdırma: 1l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Meyvə ağacları
Alma meyvəyeyən 
Yarpaqbükən 
Amerika ağ kəpənəyi 
Mənənə 
Kaliforniya yastıcası 
Güvə 
Çiçəkyeyən 
Mişarlayıcı 
Gənə
1.0 lt/1000 lt su
Kartof
Kolorado böcəyi
0.5 lt/ha
Şəkər çuğunduru
Kompleks zərərvericilər
1.0 lt/ha
Taxıl
Kompleks zərərvericilər
0,5-1,0 lt/ha
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar