Priban 4
Aktiv maddə: 480 q/l Chlorpyrifos-ethyl
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt, mədə  və qaz  təsirli geniş spektrli insektisittir.
Qablaşdırma: 1lt 

 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Gözləmə müddəti
Günəbaxan
Pambıq sovkası (Helicoverpa Spp.)
200 ml /100 lt su sürfə
14 gün
Taxıl
Taxıl uzunburnu (Pachytchius Hordei)
250 ml / da sürfə
14 gün
Taxıl karabidlər   (Zabrus Spp)
200 ml / da sürfə
14 gün
Əkin güvəsi (Syringopais Temperatella)
100 ml / da sürfə erkən dövr
14 gün
Qarğıdalı
Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia Nonagrioides)
180 ml / da sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama
7 gün
Qarğıdalı qurdu (Ostrinia Nubilalis)
180 ml / da sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama
7 gün
Noxud
Mərci
Pambıq sovkası (Heliothis Viriplace)
150 ml / da sürfə
7 gün
Pambıq
Yarpaq qurdu (Spodoptera Littoralis)
180 ml / da sürfə
14 gün
Pambıq yarpaq biti  (Aphis Gossypii)
 
 
200 ml / da
14 gün
Şəkər çuğunduru
Torpaqaltı zərərlilər (Collembola Spp., Blanulus Spp.,Agriotes Spp., Agrotis Spp.,)
150 ml / da
7 gün
Yarpaq qurdları (Spodoptera Exiquna, Arctia Spp., Plusia Gamma)
 
 
200 ml / da
7 gün
Zeytun
Zeytun güvəsi (Prays Oleae)
150 ml /100 lt su sürfə
14 gün
Zeytun qabıqlı biti  (Parlatoria Oleae)
100 ml /100 lt su sürfə
14 gün

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar