Priban 25
Aktiv maddə: % 25 Chlorpyrifos-ethyl
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Kontakt, bağırsaq  və nəfəs yolu ilə  təsir göstərən geniş spektrli insektisittir.
Qablaşdırma: 400qr

 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Günəbaxan
Dana burdu (Gryllotalpa gryllotalpa)
300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər
Taxıl
Taxıl uzunburnu (Pachytchius hordei)
400 q / da
Taxıl karabidlər   (Zabrus spp)
200 q / 100 kq toxuma
Meyvə fidanları
Почвенные вредители (Polyphylla spp, Melolontha spp, Anoxia spp.)
15 q/ 1 m2
Qarğıdalı
Boz uzunburun (Tanymecus dilaticollis)
900 q / 100 kq toxum
Dana burdu (Gryllotalpa gryllotalpa)
300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər
Tel qurdları  (Agriotes spp.)

1000 q / da
Sovka (Agrotis İpsilon, Agrotis Segetum)
300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər
Pambıq
Tel qurdları  (Agriotes spp.)
1200 q / 100 kq toxuma
Sovka (Agrotis İpsilon, Agrotis Segetum)
1200 q / 100 kq toxuma
Küncüt
Sovka (Agrotis segetum)
300 q / 10 kq kəpək + 500 q şəkər
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar