Pyrinex Super

Aktiv maddə: 400 qr / lt Chlorpyrifos + 20 qr / lt bifenthrin

Formulyasiya: Emulsiya konsentratı

Özəlliklər: Kontakt, bağırsaq  və nəfəs yolu ilə  təsir göstərən geniş spektrli insektisittir.
Qablaşdırma: 400qr
 


İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı

Ziyanvericilərin adı

Məsarif norması

Günəbaxan

Dana burdu (Gryllotalpa gryllotalpa)

300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər

Taxıl

Taxıl uzunburnu (Pachytchius hordei)

400 q / da

Taxıl karabidlər   (Zabrus spp)

200 q / 100 kq toxuma

Meyvə fidanları

Torpaq zərərvericiləri (Polyphylla spp, Melolontha spp, Anoxia spp.)

15 q/ 1 m2

Qarğıdalı

Boz uzunburun (Tanymecus dilaticollis)

900 q / 100 kq toxum

Dana burdu (Gryllotalpa gryllotalpa)

300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər

Tel qurdları  (Agriotes spp.)


1000 q / da

Sovka (Agrotis İpsilon, Agrotis Segetum)

300 q + 10 kq kəpək + 500 q şəkər

Pambıq

Tel qurdları  (Agriotes spp.)

1200 q / 100 kq toxuma

Sovka (Agrotis İpsilon, Agrotis Segetum)

1200 q / 100 kq toxuma

Küncüt

Sovka (Agrotis segetum)

300 q / 10 kq kəpək + 500 q şəkər

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar