Valsamost
Aktiv maddə: 200 qr asetamiprid 
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Sistem təsirli insektisiddir. Yarpaq, gövdə və köklərdən asanlıqla bitki şirəsinə daxil olur və bütövlükdə bitkiyə yayılır.  
Qablaşdırma: 100 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Gözləmə müddəti
Pambıq
Meyvəyeyən
Yarpag birəsi
Ağqanadlı
100 qr/ha 
100 qr/ha 
400 qr/ha 
-
Kartof   
Kolorado böcəyi
60 qr/ha  
7 gün
Pomidor
Ağqanadlı
300 qr/ha  
3 gün
Meyvə
Mənənələr
Armud bağacığı
Meyvəyeyən
150 qr/ha  
7 gün
Sitrus
Mənənə
Ağqanadlı
Minalayıcı güvə
150 qr/ha  
7 gün

 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar