Valsarel
Aktiv maddə: 48 % Xlorprifos, 5 % Sipermetrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt, bağırsaq və qaz təsirli insektisiddir. Geniş spektrli insektisid olmaqla bərabər, əlverişsiz hava şəraitində də çox yaxşı təsir göstərir. Bitki tərəfindən çox tez sovrulur. Əgər tətbiq olunduqdan 2 saat sonra yağış yağarsa, preparatın effektliyi aşağı düşmür. Uzun müddətli təsiretmə qabiliyyətinə malikdir. Yetkin fərdlərə, o cümlədən sürfələrin bütün inkişaf mərhələlərinə çox yaxşı təsir göstərir. Örtülü şəraitdə olan ziyanvericilərə də əhəmiyyətli təsir göstərir. 
Qablaşdırma: 1l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Meyvə ağacları
Alma meyvəyeyən 
Yarpaqbükən 
Amerika ağ kəpənəyi
Mənənə 
Kaliforniya yastıcası 
Güvə, çiçəkyeyən 
Mişarlayıcı 
Gənə
1,0 - 1,25 lt/1000 lt.su
Kartof   
Kolorado böcəyi
0,5 lt/ha
Şəkər çuğunduru
Kompleks zərərvericilər
0,6 lt/ha 
1,0 - 1,5 lt/ha
Taxıl
Kompleks zərərvericilər
0,5 - 0,6 lt/ha
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar