Volk
Aktiv maddə: 80,2%  Xüsusi mineral yağ + 19,8% Emulsiyalaşdırılmış material və s.
Formulyasiya: Emulsiyalaşdırılmış yağ
Özəlliklər: Meyvə və sitrus bağlarında qış müalicəsində və yay aylarında digər insektisidlərlə qarışdırılaraq zərərvericilərə qarşı istifadə olunur. preparatını çox isti hava şəraitində və həmdə çox soyuq hava şəraitində tətbiq etmək olmaz. Fosfor tərkibli zəhərli-kimyəvi maddələrlə qarışdırıla bilməz. Fosfor tərkibli maddələr mineral yağların tətbiqindən 1 ay sonra tətbiq oluna bilər. Son çiləmə məhsul yığımına 2-3 həftə qalmış aparılmalıdır.
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Zəhərlərlə qarışa bilməsi
Sitrus
Qırmızı gənə, sarı şərq gənəsi, yastıca, mumlu güvə
5-20 lt yayda, 10-20 lt qışda, 5-10 kq yazın sonu və yayın əvvəli
Gənəyə qarşı işlədilən zəhərlərin biri ilə qarışdırılması məsləhətdir. İnsektisidlərlə bir yerdə tətbiqi məsləhətdir.
Meyvə ağacları
 (soyuq mühitdə)
Qırmızı avropa gənəsi, armud ballıcası, g üvə, yastıca
10-20 lt qışda tumurcuqlar şişənə qədər 5-10 lt yayda
Metil-parationla bir yerdə tətbiqi məsləhətdir. Hər hansı insektisidlə qarışdırıb tətbiq etmək məsləhətdir
 
Bəzək ağacları və bəzək bitkiləri
Ağ güvə
20 lt
Hezudin-63
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar