Acrobat
Aktiv maddə: 90.0 qr/kq dimetomorf+ 600.0 qr/kq mankozeb
Formulyasiya: Suda həll olunan qranul
Özəlliklər: Lokal sitemik iki maddədən ibərət funqisiddir. Patogen inkişafının hər mərhələsində təsireicidir. Rezistentlik müşahidə olunmur. Sporların əmələ gəlməsinin qabağını alır.
Qablaşdırma: 20qr, 1kq, 10kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Kartof
Fitoftoroz, alternarioz
2 kq/he 
Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci - 400 l/he
20 gün
Üzüm
Mildiyö
2 kq/he 
Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci - 1000 l/he
20 gün
Xiyar  
Peronosporoz
2 kq/he 
Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci – 600-800 l/he
5 gün
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar