Delan
Aktiv maddə: 70 g/L Dithianon + 375 g/L Phosphorus Acid
Formulyasiya:  Suspenziya konsentratı
Özəlliklər:    Kontakt təsirli funqisittir. 
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Alma dəmgili   
(Venturia inaequalis)
125 ml / 100 l su
35 Gün 
Armud 
Almud dəmgili  
(Venturia pyrina)
125 ml / 100 l su
35 Gün 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar