Fragman
Aktiv maddə:  % 50 Cyprodinil
Formulyasiya: Suda həll olunan qranul
Özəlliklər:    Sistemik təsirli qoruyucu və müalicəvi funqisiddir.
Qablaşdırma: 300 qr, 400 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma 
Dəmgil
(Venturia inaequalis)
40 qr/100 lt.su 
28 gün 
Ərik 
Monilioz 
(Sclerotinia laxa)
30 qr/100 lt.su 
7 gün 
Armud 
Dəmgil 
(Venturia pyrina)
40 qr/100 lt.su 
28 gün 
Bağ *
Boz kif
(Botrytis cinerea)
50 qr/100 lt.su 
7 gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar