Funguran
Aktiv maddə: % 77 mis hidroksidi + % 50 Metal mis
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər:    Kontakt təsirli funqisiddir.  
Qablaşdırma: 30 qr, 150 qr, 250 qr, 300 qr, 900 qr, 1kq, 10kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Şəftalı
Gilas
Gavalı
Bakterial xərçəng
(Psudomanas byringae)
Kokomikoz və ya yarpaq dəlikliyi
(Stiqmina Carpopluia)
Yarpaq qıvrılması
(Taphrina defornans)
Monilya yanığı (Boz meyvə çürüklüyü)
(Sclerotinia laxa)
Qonur ləkəlik
(Cladosporium carpoplihum)
2.4-3.4 kq/he
-
Alma
Armud
Alma dəmgili
(Venturia inaqualis)
Armud dəmgili
(Venturia pyrino)
Meyvə ağacların yanığı
(Erwina amylovora)
Monilioz və ya meyvə çürüklüyü
(Selerotinia laxa)
Bakterial xərçəng
(Psendomonas Syrinq)
Septarioz və ya Armudda ağ ləkəlik
(Septoria SPP)
2.4-3.4 kq/he
-
Xiyar
Yemiş
Qarpız
Bibər
Paxla
Perenosporioz
(Perenosporia SPP)
Qonur ləkəlik
(Cladosporium fulvum)
Sepratioz və ya ağ ləkəlik
(Septoria lycoprici,
Antraknoz colletotrichum SPP)
Bakterial soluxma
(Psendomonas Solanacearm)
Qara bakterial ləkəlik
(Xanthomonas vesicatoria)
Sercospora SPP
Baketial çürümə
(Psedomonas phasedicola)
1.5-2.0 kq/he
-
Üzüm
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
Antrakpoz
(Elcinol ampelina)
Bakterioz
(Xanthomonas ampalina)
1.5-2.0 kq/he
-
Kartof
Fitoftora
(Phytophthora infestans)
Antraknoz
(Colletotrichum atramentrum)
1.2-1.7 kq/he
Xəstəliyin normal vəziyyətində və 2.5-3.0 kq/he xəstəliyin ağır vəziyyətində
-
Sitruslar:
Apelsin
Limon
Mandarin
Qreypfrut
Fomoz
(Phoma tracheiphila, Colletotrichum qloeosponoides)
Septarioz
Septoria SPP
Bakterial ləkəlik
(Psendomanas syrenqe)
Fitoftora
1.0-1.7 kq/he
-

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar