Hektaş Bordo
Aktiv maddə: Bordo məhlulu 74%
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər:    Qoruyucu funqisittir. 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Dəmgil
(Venturiana equalis)
1500-qr/100-l su
Tumurcuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır
-
Şəftalı
Yarpaq qıvrılması
(Taphrina delformans)
1500-qr/100-l su
Tumurucuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır
-
Zeytun
Halqalı ləkə xəstəliyi
(Cyclocanium oleaqinum)
I-çiləmə: 1500-qr / 100-lt su
II-çiləmə: 1000-qr / 100-lt su
-
Ərik
Yarpaq dələn
(Coryneum beijerinckii)
1250-qr/100-l su
I – çiləmə: payızda yarpaq tökümündən sonra
625-qr/100-l su
II –çiləmə: yazda çiçək tumurcuqları açılmamışdan  öncə
III- çiləmə: veqetasiya ərzində
-
Pomidor
Fitoftora
(Phytoplıthora infestans)
4 kq/ha
10 gün ara ilə 2 dəfə çilənir
-
Üzüm
Mildiu
(Plasmopara viticola)
 
 
Ölü qol
(Phomopsis viticola)
 
500qr/100-lt su
Zoğlar 25-30 sm olduqda çiləməyə başlamalı və 10-14  gün fasilə ilə təkrarlanmalıdır.
3500qr/100-lt su (qış çilınməsi)
500qr/100-lt su (yay çilənməsi)
Qış çilənməsi: Budamadan sonra,gözlər açilmamış yay  çiləməsi
I – çiləmə: Zoğlar 2-3sm olduqda
II – çiləmə: Zoğlar 8-10sm olduqda
III – çiləmə: Zoğlar 25-30sm olduqda
-

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar