Collis
Aktiv maddə: 200 q/l boskalid +100 q/l metil krezoksim
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Dərmanlamalar arasında uzun aralıq – 14 günədək. İki aktiv maddələrin kombinasiyası sayəsində rezistentliyin aktiv idarə edilməsi. Yüksək infeksiya fonunda oidiuma qarşı etibarlı təsir.
Qablaşdırma: 5 l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Dərmanlamalar arasındakı müddət
Üzüm
Oidium
400 – 640 q/he
1000 l/he
Vegetaisya dövründə dərmanlama: 1ci dərmanlama - profilaktik -  "Hamaşçiçəyin əmələ gəlməsi fazası”, sonraki dərmanlamalar 12 gün araliği ilə.
30 (3)
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar