Kumulus
 
Aktiv maddə: 800,0 q/kq kükürd
Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul
Özəlliklər: Qaz fazasının aktivliyi güclü olan, orqanik olmayan kontakt təsirli funqisiddir. Kükürd göbələk hüceyrələrinin bir çox fəaliyyətini dayandıraraq sporların əmələ gəlməsinin qabağını alır.
Qablaşdırma: 5 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Bağ
Oidium
(Uncinula necator)
400 q / 100 l su
7 Gün 
Meyvə
Alma unlu şehi
(Podosphaera leucotricha)
400 q / 100 l su
7 Gün 
Şəftalı unlu şehi
(Sphaerotheca pannosa)
Dekorativ bitkilər
Qızılgül unlu şehi
(Sphaerotheca pannosa)
400 q / 100 l su
Begoniya oidiumu
(Oidium begoniae)
300-350 q / 100 l su
Tərəvəzlər
Qabaqkimilərdə unlu şeh
(Erysiphae cichoracearum)
400 q / 100 l su
7 Gün 
Noxud antraknozu
(Ascochyta rabiel)
300 q / 100 l su
7 Gün 
Badımcanda unlu şeh
(Leveillula taurica)
400 q / 100 l su
7 Gün 
Soğan mildiyösu
(Peronospora destructor)
300 q / 100 l su
7 Gün 
Paxla pası
(Uromyces phaseoli)
300 q / 100 l su
7 Gün 
Bağ
Üzüm fır gənəciyi
(Eriophyes vitis)
490 q / 100 l su
7 Gün 
Meyvə
Meyvə ağacı gənələri
(Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae, Panonychus ulmi)
400 q / 100 l su
7 Gün 
Sitruslar
Sitrusların qırmızı hörümçəyi
(Panonychus citn)
600 q / 100 l su
7 Gün 
Sistrusların tumurcuk gənəsi
(Aceria sheldoni)
600 q / 100 l su
7 Gün 
(*)İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar