Cuprozin
Aktiv maddə: 14 % Mis-xloroksid 34 % Sineb
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Geniş spektrli qoruyucu kontakt təsirli funqisid. Fitotoksik deyil.
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Dəmgil (Venturia inaegualis)
4.0 kq
Armud
Dəmgil (Venturia pirina)
4.0 kq
Gavalı
Şəftalı
Ərik
Gilas
Klasterosporioz (yarpaq deşikliyi), monilioz, yarpaq qıvrılması
4.0 kq
Üzüm
Mildyu (Plazmophara viticola)
4.0 kq
Pomidor
Fitoftoroz 
(Phytophtora infestans)
Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani)
3.0 kq
Xiyar
Unlu şeh (Peronospora)
3.0 kq
Kartof
Fitoftoroz 
(Phytophtora infestans)
3.0 kq
Soğan
Peronosporioz (Peronospora destuctor)
4.0 kq
Şəkər çuğunduru

 

Serkosporoz (yarpaq ləkəliyi)(Sercospora betcola)
4.0 kq
Tütün
Peronosporioz 
(Peronospora tabacina)
4.0 kq
* İşçi məhlul: Meyvə ağacları üçün : 1000-1500 lt.su, Üzüm tənəyi üçün : 800-1000 lt.su, Tarla əkinləri üçün : 200-400 lt.su 
 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar