Oriusul
Aktiv maddə: 45 qr/kq tebuconazol + 700 qr/kq sulfur
Formulyasiya: Suda həll olunan qranullar
Özəlliklər: Geniş spekrli  qoruyucu və müalicəvi funqisiddir. Ani təsiredici xüsusiyyətinə malikdir. Sistem və kontakt təsirli funqisiddir. Bitkinin veqetativ orqanları tərəfindən tez sovrularaq akropetal olaraq bitkinin digər orqanlarına yayılır.  
Qablaşdırma:  1 kq
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Üzüm
Oidium (Uncinula necator) 
1.5-2.0 kq/he 
21 gün 
Alma
Unlu şeh (Podosphaera leucotrecha)
Dəmgil (Venturia inequalis)
1.5-2.0 kq/he 
30 gün 
Pomidor
Xiyar
Alternariya ləkəliyi (Alternaria solani)
Unlu şeh (Sphaerothica filiqinea)
1.5-2.0 kq/he 
7 gün 
Taxıl
Unlu şeh (Erysiphae qramiis)
1.5-2.0 kq/he 
7 gün 
Tütün
Unlu şeh (Erysiphae cichoracearum)
1.5-2.0 kq/he 
7 gün 
Şəftalı
Unlu şeh (Sphaerotheca pannosa v.persicae)
1.5-2.0 kq/he 
7 gün 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar