Poliram
Aktiv maddə: 700 qr/kq metiram
Formulyasiya: Suda həll olunan qranullar
Özəlliklər: Bir çox fermentlərin inqibitoru olub bir sıra göbələklərin hüceyrələrinin fermentativ mərkəzlərinə təsir göstərərək iskişafdan saxlayır. Ditiokarbonat qrupuna daxil olan digər funqisidlərdən fərqli olaraq tez təsir etməsi və uzunmüddətli qoruma qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.  Kontakt təsirə malik funqisiddir. Başlıca olaraq profilaktik məqsədlərlə tətbiq olunur. Göbələk sporun inkişaf etməsinin qarşısını alır. Bir çox pestisidlərlə qarışa bilər.
Qablaşdırma:  10 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Meyvədə və yarpaqlarda dəmgil 
2.5 kq/he 
20 gün 
Üzüm
Mildiyö, qırmızılıq, qara çürümə, qara ləkəlik, antraknoz
1.2 kq/he 
30 gün 
Pomidor
Fitoftora, alternarioz, ləkəlik
2.0-2.5 kq/he 
Xiyar
Perenosporioz, antraknoz, askoxitoz, ləkəlik
2.0 kq/he 
Kartof
Fitoftora, alternarioz
2.0-2.5 kq/he 
-
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar