Rex Duo
Aktiv maddə: 310 q/l metil-tiofanat + 187 q/l epoksikonazol
Formulyasiya: Suspenziya konsentrantı
Özəlliklər: Geniş təsir spekoruna malik olaraq taxıl və şəkər çuğundurun xəstəliklərinə etiabarlı nəzarət. “Stop-effekt”: qısa zamansa orqanizmə daxil olma və patogenə qarşı sürətli ilkin təsir. Bitlkikərin uzunmüddətli qorunması – 30 gündən çox. Güclü profilaktik və müalicəvi təsir. 
Qablaşdırma:   10 l
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Tətbiq etmə dövrü
Şəkər çuğunduru
Unlu şeh
Serkosporeloz
Ramulyarioz
0,4-0,6 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
Buğda
Unlu şeh
Yarpaq septoriozu
Pas
Fuzarioz
Serkosporeloz
Sünbül septoriozu
Ləkəliklər
0,4-0,6 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
Arpa
Unlu şeh
Pas
Fuzarioz
Helmintosporioz
Ləkəliklər
0,5 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar