Zineb
Aktiv maddə: 75 % zineb
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Geniş spektrli, kontakt təsirli funqisid. Fitotoksik deyil. 
Qablaşdırma:  1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı*
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Dəmgil 
(Venturia inaequalis)
4-8 kq/he 
20 gün 
Armud
Dəmgil 
(Venturia pirina)
4-8 kq/he 
20 gün 
Gavalı
Pas (Tranzshelia prunispinusae)
Polistiqamos
(Polistiqama rubrum)
4-8 kq/he 
20 gün 
Şəftalı
Gilas
Ərik
Yarpaq deşikliyi 
(Kesterosporioz) 
Kokkomikoz, monolioz, yarpaq burulması və s. ləkəliklər
4-8 kq/he 
20 gün 
Üzüm
Mildiö
(Plasmophara viticola) 
Antraknoz
6 kq/he 
40 gün 
Pomidor
Fitoftoroz 
(Phitophtora infestans) 
Erkən yarpaq yanıqlığı 
(Alternaria solani) 
Septorioz 
(Septoria lycopersici)
2.4-3.2 kq/he 
20 gün 
Xiyar
Yalançı unlu şeh 
(Pseudoperonospora cubensis)
2 -4 kq/he 
20 gün 
Soğan
Peronosporoz 
(Peronospora destructor)
2 -4 kq/he 
20 gün 
Kartof
Fitoftora 
(Phytophtora infestans)
2.4-3.2 kq/he 
20 gün 
Kələm
Peronosporioz
(Peronospora parasitica)
20 - 25 kq/he 
20 gün 
*İşçi məhlulu: Meyvə ağacları üçün 1000-1200 lt.su; Üzüm tənəyi üçün 800-1000 lt.su; Tarla əkinləri üçün 200-400 lt.su götürülür.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar