Takistin
Aktiv maddə: 50% karbendazim
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Takistin 50 WP - qoruyucu və müalicəvi funqisiddir. Sistemik təsirli olduğundan tətbiq edildikdən sonra bitkinin yarpaq və kökləri tərəfindən sorularaq bitkinin bütün orqanlarına yayılır. Uzunmüddətli təsirə malikdir (10-15 gün). Bir çox funqisid, insektisid və yarpaq gübrələri ilə qarışdırılıb, istifadə edilə bilər.
Qablaşdırma:  400 q, 1 kq
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı *
İstifadə zamanı
Alma
Armud
Dəmgil
(Venturia inaegualis)
Unlu şeh
(Podosphaera sp)
 
30-50 qr
I-ci çiləmə çiçək gözləri qabardıqda
II-ci çiləmə rozet dövrəsində
III-cü çiləmə çiçək tac yarpaqların 90 % töküldükdən sonra 3 dəfə aparılır. Anbarlanacaq meyvə 3-4 həftə öncə 50 qr/100 lt su norması ilə dərmanlanır. Meyvə yığıldıqdan sonra 150 qr/100 lt su normasında məhlul hazırlanır və yığılmış meyvə 10-15 dəq həmin məhlulda saxlanılır və sonra anbarlanır.
Anbar çürüklüyü
(Glorosporium spp)
50-150 q
Ərik
Şəftalı
Albalı
Gilas
Heyva
Moniliya
(Monilia sp)
60 qr
Çiçəkləmə başlanğıcında və tam çiçək dövründə olmaqla iki çiləmə aparılır.
Pomidor
Bibər
Badımcan
Yemş
Qarpız və s.
Unlu şeh
(Erysiphe spp),
Septoriya-yarpaq ləkəliyi
(Septoria spp)
Kök çürüklüyü
(Rhizoctonia spp)
50-75 qr
Xəstəlik əlamətləri görünən kimi 10-15 gün ara ilə çiləmə aparılmalıdır. Şitilliklərdə və istixanalarda xəstəliklə mübarizə üçün 100 lt suya 50-75 qr normasında bir məhlul hazırlanır. Şitillər bu məhlulla sulanır. Parniklərdə isə hər bitki kökünə bu məhluldan 0,5-1 lt tökülür.
Çəltikdə
Düyü yanığı
(Pyricularia spp)
150 qr/da
Xəstəlik əlamətləri göründükdə 10 gün ara ilə 3-4 çiləmə aparılır.
Sitrus
Yaşıl çürüklük
(Penicilium spp)
60 qr
100 lt suya 50 qr Takistin əlavə olunur. Alınan məhlulda anbarlanan limon, portağalı və s meyvələr 1 dəqiqə müddətində saxlanılaraq anbarlanır
Üzüm
Oidium
(Uncinula necator)
60 qr
Çiçəkləmədən əvvəl zoğlar 25-30 sm olduqda 14 gün ara ilə çiləmə aparılır.
Şəkər çuğunduru
Yarpaq ləkəliyi
(Cercospora beticola)
40 qr/da
Xəstəlik əlamətləri görünən kimi dərmanlamaq lazımdır.
Kartof
Çürümə- rizoktonioz
200-300 qr/1 ton toxuma
3-5 lt işçi məhlulu istifadə olunur.
Buğda
Sürmə, kök çürüməsi və b. xəstəliklər
1,5 kq/1 ton
Toxumun dərmanlanması.
(*) Hektara su məsarifi tarla əkinləri üçün 300-400 lt. Meyvə və üzüm bağları 800-1000 lt.
 
 
Əvvəlcə yarlığı oxuyun
  • Evdə istifadə etməyin
  • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
  • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
  • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
  • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
  • Siqaret çəkməyini.
  • Dərmanlanmış sahəyə 7  gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
  • Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
Zəhərlənmə əlamətləri :
Baş gicəllənməsi, ürək bulanması, halsızlıq
 
İlk yardım tədbirləri
Həkimə müraciət edin, dərman paketini və etiketini birlikdə götürün. Xəstəni dərmanlı yerdən uzaqlaşdır və süni tənəffüs etdir. Dərmanla bulaşıq paltarlarını çıxar, dəriyə və gözə bulaşmışsa bol su və sabunla yu, xəstəni sakit bir yerdə tut. Yağ, süd və ya spirt kimi maddələr verilməməli, tibbi kömür verilməlidir. Xəstəni təmiz havaya çıxarmalı, huşunu itirmə vəziyyətində yan tərəfi üzərinə yatırılmalı, lazım olsa süni tənəffüs etdirilməlidir.
 
ANTİDOTU   : Xüsusi antidot yoxdur.
Müalicə: Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI: Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
                                                                                      
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ: Takistin 50 WP'nin bitki mühafizəsi məhsulu, fəaliyyət rejimi üzrə qrup 1, B1 kimi təsnif olunan bir funqisiddir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Bu səbəblə, müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Takistin 50 WP 'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayınız. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 1, B1 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI:  Digər fungistlerle qarışa bilər. Insektisidlər ilə qarışdırmaq istənirsə, qarışıq testi əvvəlcə qarışıq prosesinin istifadə edildikdən əvvəl bitki zədələnməyinə əmin olmaq üçün həyata keçirilməlidir.
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
 
H340 Genetik ziyana yol aça bilər.
H360FD ürəyə zərər verə bilər. Bu, doğmamış uşağa zərər vura bilər.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin..
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P201 İstifadədən əvvəl xüsusi təlimatları oxuyun.
P405 Kilit altında saxlayın.
P281 Şəxsi qoruyucu vasitələrdən istifadə edin.
P308 + P313 Ekspozisiya zamanı və ya dəri ilə təmasda olduqda: tibbi məsləhət / diqqət alın.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən qaçının.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.
 
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 4 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
 
RUHSAT SAHİBİ:
TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar