Tercel
Aktiv maddə: 120 q/kq Ditianon + 40 q/kq Pyraclostrobin
Formulyasiya: Suda həll olunan qranullar
Özəlliklər: Tercel ® — Ditianon və Pyraclostrobin tərkibli iki komponentli funqisiddir. Dərmanlamadan sonra Pyraclostrobin bitkinin dərmanlanməş sahələri tərəfindən bitkinin içinə daxil olur və translaminar və lokal-sistem şəkildə yayılır. Pyraclostrobin patogen mitoxondriyalarına təsir edir, hüceyrələrə energiyanın yayılmasını blok edir və bu göbələk sporların və miseliyalarının ölümünə səbəb olur. Ditianon kontakt şəkildə yarpğın üst səthində təsir göstərir və patogenlərin bitkiyə daxil omasının qabağını alır. Tercel bitkiyə infeksiyanın daxil olmasının və onun inkişafının qarşısını alır.
Qablaşdırma:  1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Dəmgil (Venturia inaequalis)
Unlu şeh (Podosphaera leucotricha)
2.0-2.5 kq/ha
10-12 gün 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar