Theory
Aktiv maddə: 150 q/l Cyprodinil + 100 q/l Fludioxonil
Formulyasiya: SC (Suspenziya konsentratı)
Özəlliklər: THEORY®, iki fərqli aktiv maddənin qarıışımı ilə yaranan suspenziya konsentratlı sistemik və kontakt təsirli funqisiddir. Bitkidə həm aşağdan yuxar, həm translaminar təsir ilə  yarpaqların bir səthindən digərinə hərəkət edir.
Qablaşdırma:  500 ml, 300 ml
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pomidor (istixana)
Boz kif (Botrytis cinerea)
150 ml/100 lt.su 
7 gün 
Bağ *
Boz kif (Botrytis cinerea)
125 ml/100 lt.su 
3 gün 
Bibər (istixana)
Boz kif (Botrytis cinerea)
150 ml/100 lt.su 
7 gün 
Xiyar (istixana)
Ağ çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)
150 ml/100 lt.su 
1 gün 
Çiyələk (Tarla- istixana)
Boz kif (Botrytis cinerea)
150 ml/100 lt.su 
7 gün 
Gilas 
Monilioz (Monilia laxa)
100 ml/100 lt su 
7 gün 
Badımcan (istixana)
Boz kif (Botrytis cinerea)
150 ml/ 100 L su 
3 Gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar