Titan
Aktiv maddə: 250 q/l Propikonazol
Formulyasiya:  Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Geniş təsir spektoru; güclü fitoterapevtik effekt; Yarpaqların inkişafı və qorunması; yüksək təsir sürəti; uzunmüdətli qoruma təsiri;
Qablaşdırma:  5l
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Buğada
Unlu şeh xəstəliyi, qonur, sarı və gövdə pası, helmintosporioz ləkəliy, septorioz
500 qr/he
300 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Arpa
Torşəkilli və tünd qonur ləkəlik, unlu şeh, pas, rinxosporioz
500 qr/he
300 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Çovdar
Qonur və gövdə pası, septorioz, inxosporioz, serkosporeloz, unlu şeh
500 qr/he
300 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
 Yulaf
Tac pası, qırmızıya calan qonur ləkəlik
500 qr/he
300 l/he
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Qara qarağat (ana yuvalar, tingliklər hündürlüyü 2 m artıq olmayan)
Amerikan unlu şehi, antraknoz, septorioz
1,5 kq/he
0.15% məhlul
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Amerikan unlu şehi
400-500 qr/he
0.05% məhlul
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Efir yağl qızılgül
Pas
500 qr/he
0.08% məhlul
Vegetasiya dövründə dərmanlama
-
Cəmən yoncası
Antraknoz, askoxitoz, qonur ləkəlik
1 kq/he
0.2% məhlul
Vegetasiyanın ikinci ilinin şitillərinin cücərməsi dövründə dərmanlama
-

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar