Valsalaksil
Aktiv maddə: 8,0 % metalaksil (sistem) 64,0 -mankozeb (kontakt)
Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər:   Sistem və kontakt təsirli funqisiddir. Göbələk xəstəliklərinin bütün stadiyalarında aktiv təsirə malikdir. Həm mühafizəedici, həm də müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Xəstəliyin əvvəlcədən qarşısını almaq məqsədi ilə 10-14 gündən bir 2-3 dəfə çiləmə aparılır. 7-10 gündən sonra isə hər hansı bir kontakt təsirli funqisidlə çiləmə həyata keçirilir.
Qablaşdırma: 1 kq
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı*
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Kartof
Fitoftora
2,0-2,5 kq/he
400-500 l/he
20 Gün 
Pomidor
Fitoftora
Alternarioz
2,5 kq/he
600-800 l/he
10 Gün 
Xiyar (tarla)
Perenosporoz
2,5 kq/he
800-1000 l/he
3 Gün 
Xiyar (istixana)
Perenosporoz
2,5 kq/he
1000-1200 l/he
20 Gün 
Soğan
Perenosporoz
2,5 kq/he
300-500 l/he
20 Gün 
Üzüm
Mildiyö
2,5 kq/he
600-800 l/he
20 Gün 
(*) Çiləmə veqetasiya dövründə

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar