Valsazeb
Aktiv maddə: 80 % mankozeb
Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)
Özəlliklər:    Qoruyucu funqisittir. Iki cür təsiretmə mexanizminə malikdir. Göbələk sporlarının artmasını dayandırır və mitsellərin inkişafını əngəlləyir. Yarpaq gübrəsi kimi təsir edir və bitkinin yaşıllaşmasına səbəb olur. Fotosintezi sürətləndirir, məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırır. Arılar üçün zəhərsizdir, insan və digər istiqanlı canlılar üçün çox az zəhərlidir.
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı*
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Alma
Qara ləkə
2,5 kq/he**
21 Gün 
Pas
2,5 kq/he
Xiyar (tarla)
Perenosporoz
2,0 kq/he
14 Gün 
Xiyar (istixana)
Perenosporoz
2,0 kq/he
7 Gün 
Pomidor (tarla)
Fitoftora
Makrosnorioz
Alternarioz
2,0 kq/he
14 Gün 
Pomidor (istixana)
Fitoftora
Makrosnorioz
Alternarioz
2,0 kq/he
7 Gün 
Kartof
Fitoftora
2,0-2,5 kq/he
14 Gün 
Badımcan
Fitoftora
2,0-2,5 kq/he
14 Gün 
Tərəvəz şitilləri
Şitildə kök çürüməsi
2,0 kq/he
28 Gün 
Taxıl
Pas
2,0 kq/he
28 Gün 
Yemiş
Qarpız
Antraknoz
2,0 kq/he
7 Gün 
Tütün
Perenosporoz
2,0 kq/he
-
Üzüm
Mildiyö, qara çürümə
2,0 kq/he
21 Gün 
(*) Çiləmə veqetasiya dövründə
(**) 1 hektara su norması: tarla əkinlərində 200-400 lt meyvə və üzüm bağlarında 1000-1500 litrdir.
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar