Aramo
Aktiv maddə: 45 q/lt Tepraloxydim
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Birillik və bəzi çoxillik taxıl alaq otlarına nəzarəti üçün yüksək bioloji effektivli və yüksək keyfiyyətli hramisinid. Gələcək əkinlər üçün təhlükəsizdir. Yağıntılara qarşı dayanıqlıdır (Dərmanlamadan 1 saa sonra yağan yağış ilə yuyulmur).
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Bağ
Barmaqvari çayır  (Cynodon dactylon)
250 ml/da Alaq otun aktiv inkişaf dövründə
İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
(30.09.2015 )
Pomidor
Kalış (Sorghum halepense)
 
150 ml/da 15-20 sm boyunda
Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata)
Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Alaq otlar 2-4 yarpaqlı
Mərci
Yulafca (Avena Sterilis)
Yumşaq buğda (Triticum aestivum)
100 ml/da Alaq otlar 1-2 çıxıntı
Pambıq
Kalış (Sorghum halepense)
150 ml/da 15-20 cm boyunda
Ləkəli öldürgən (Echinocloa colonum)
Sürünən alaq  (Digitaria sanguinalis)
Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)
Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata)
100 ml/da Alaq otlar 2-4 yarpaqlı
Şəkər çuğunduru
Yulafca (Avena Sterilis)
Yumşaq buğda (Triticum aestivum)
Sərt quramat (Lolium rigidum)

100 ml/da Alaq otlar 2-4 yarpaqlı
Soğan
Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides)
Yulafca (Avena Sterilis)
Yumşaq buğda (Triticum aestivum)
Bülbülotu (Phalaris brachystachys)
Yulafca (Avena fatua)
100 ml/da Alaq otlar 2-4 yarpaqlı
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar