Basagran
Aktiv maddə: 480 qr/lt bentazone
Formulyasiya: Suda həll olunan konsentrat
Özəlliklər:   Kontakt təsirli herbisiddir. Çıxışdan sonra bitkilərin 1-3 yarpaq dövründə və alaq otların erkən çıxış dövründə tətbiq olunur.
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Soya
Girdə topalaq (Cyperus rotundus)
Dirrik pərpərəni (Portulaca oteracea)
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Südləyən (Euphorbia prostrata)
İlişkən qatıqotu (Galium aparine)
Atpıtrağı (Caucalis macrocarpos)
150 ml/da
Soyanın 1-3 yarpaqlı, alaq otların 2-3 yarpaqlı dövründə
30 gün
Tərəvəz noxudu
Yabanı xardal  (Sinapis arvensis)
Adi quşəppəyi (capsella bursa-pastoris)
Dalamaz (Lamium amplexicaule)
Adi cincilim (stellaria media)
200 ml/da
Alaq otların 2-3 yarpaqlı dövründə
30 gün
Soğan
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Qatıqotu (Galium trichogalium)
Yabanı xardal  (Sinapis arvensis)
Adi cincilim (stellaria media)
Adi dəlibəng (Datura stramonium)
Adi quşəppəyi (capsella bursa-pastoris)
Quzukökəldən (Sonchus arvensis)
200 ml/da
Soğanın 2-3 yarpaqlı dövründə
30 gün
Paxla
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus)
Yabanı xardal  (Sinapis arvensis)
Qanqal (Xanthium strumarium)
200 ml/da
200 ml/da
250 ml/da
Alaq otların 2-3 yarpaqlı dövründə
30 gün

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar