Dianat
Aktiv maddə: 480 qr/l  dikamb
Formulyasiya: Sulu məhlul
Özəlliklər: Birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı istifadə olunan sistem herbisiddir. Yarpaqlar tərəfindən tez sovrulur və alaq otlarının inkifaş bölmələrinə tez yayılır. Buna görə çoxillik ikiləpəli alaq otların tam məhvinə qətirib çıxarır.
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması lt/ha
Tətbiq zamanı
Qarğıdalı
Birillik və çoxillik ikiləpəli, eyni zamanda 2,4 D-yə dayanıqlı  alaq otları
0,3-0,5
Dərmanlama bitkilərin 3-5 yarpaqlı dövründə aparılır
Buğda
Birillik və çoxillik ikiləpəli, eyni zamanda 2,4 D-yə dayanıqlı  alaq otları
0,3-0,4
Dərmnalama cücərmədən öncə aparılır
Arpa
Birillik və çoxillik ikiləpəli, eyni zamanda 2М-4Х və 2,4D-yə dayanıqlı  alaq otları
0,3-0,4
Dərmnalama cücərmədən öncə aparılır
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar