Frontier Optima
Aktiv maddə: 720.0 qr/l dimetenaid
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Bir və ikiləpəli alaq otlara qarşı geniş spektrli torpaq herbisidi. Torpaq herbisidləri arasında ən geniş spektrlərinə malik olanlardandır. Alaq otların ilk dalğasını məhv edir və uzun zaman qarşısını alır. Sonrakı əkinlər üçün təhlükəsizdir.
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması lt/ha
Tətbiq zamanı
Qarğıdalı
Soya
Kartof
Günəbaxan
Bir illik alq otları və bəzi ikiləpəlilər
1,2
Çıxışdan öncə torpağın dərmanlaması
Şəkər çuğunduru
Bir illik alq otları və ikiləpəlilər
0,8-1,2
Çıxışdan öncə torpağın dərmanlaması
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar