Fullspeed
Aktiv maddə: 40 qr/lt Nicosulfuron
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Qarğıdalı tarlalarında problem yaradan birillik və çoxillik alaq otlarla bəzi geniş yarpaqlı alaq otlara qarşı çıxış sonrası istifadə edilən selektiv bir herbisiddir. Dərmanlamadan sonra yarpaqlar vasitəsi ilə sürətlə orqanizmə qəbul olunur, otlarda inkişaf dayandırılır və yarpaqlar qırmızı-bənövşəyi rəngə dönür. 15-20 gün ərzində otlar saralıb quruyurlar. Yeni çıxıntıların qabağını alır. Istifadə olunan su miqdarı dekara 10-40 litrdir. Ot miqdarı həddindən artıq çoxdursa su miqdarı artırılmalıdır. Dərmanlama günün isti saatlarında həyata keçirməməlidir. Dərmanlamadan 4-5 saat sonra yağıntı olmamalıdır.
Qablaşdırma: 1 lt.
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Qarğıdalı
Ləkəli öldürgən (Echinochioa album) 
Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) 
Sürünən alaq  (Digitaria sanguinalis) 
Yaşıl qıllıca (Setaria viridis)
125 ml/ da Kollanma öncəsi və ya kollanma zamanı erkən dövrdə (2-6 yarpaq)
30 gün
Qarğıdalı
Kalis (Sorghum halepense) 
125 ml/ da bitki qoruma preparatını orqanizmə qəbul edəcək yetərli çıxışlar olduqtan sonra (10 - 30 sm boyda)
30 gün
Qarğıdalı
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) 
Ağımtıl tərə  (C. botrys) 
Adi pıtraq (Pythium spp.) 
Dirrik pərpərni (Portulaca oleracea)
125 ml/ da Bitkilərin 2-6 yarpaqlı olduqları gənc dönəmdə
30 gün
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar