Knock out
Aktiv maddə: 480 qr/lt Glyphosate isopropylamin duzu
Formulyasiya: Suda həll olunan konsentrat
Özəlliklər:  Çıxış sonrası tətbiq edilən, bütün alaq otlara qarşı təsirli, seçici olmayan sistemik bir herbisiddir.
Qablaşdırma: 20lt, 5lt, 1lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Sitruslar,
 
Bağ,
 
Fındıq,
 
Meyvə bahçaları,
 
Əkili  olmayan sahələr
BİRİLLİK DAR VƏ GENİŞ YARPAQLI ALAQ OTLARI
 
Yulafca (Avena sterilis) 
Yabanı yerkökü  (Dacus carota) 
Steril brom (Bromus sterilis) 
Bülbülotu (Phalaris spp.) 
Çəmən güllücəsi (Lathyrus nissolia) 
Dalamaz (Lamium spp.) 
Xaçgülü (Senecio vernalis) 
Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) 
Birillik zümrüdçiçəyi (Mercurialis annua) 
Heliotrop  (Ochthodium aegyptiacum)
Qaymaqçiçəyi (Ranunculus arvensis) 
Ətirşah(Geranium dissect) 
Yem noxudu (Vicia spp.) 
Adi cincilim (Stellaria media) 
Meşəlik əməköməcisi (Malva parviflora) 
Qarayonca (Medicago spp.) 
Dirrik pərpərni  (Portulaca oleracea) 
Südləyən  (Euphorbia spp.) 
Ağımtıl tərə  (Chenopodium album) 
Dərman pişikotu (Chrosophora tinctoria) 
Qanqal (Xanthium strumarium) 
Dikənli qanqal (Xanthium spinosum) 
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) 
Qıllıca (Setaria viridis) 
Yabanı xardal  (Sinapis arvensis) 
Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) 
Ləkəli öldürgən (Echinochloa colonum) 
Ağ qaratərə (Amaranthus albus) 
Yaşıl qaratərə (Amaranthus viridis) 
300 ml/da Alaq otların gənc və aktiv olaraq böyüdüyü dövrdə. (Pambıq əkini üçün hazırlanmış tarlalarda əkin öncəsi, əkin zamanı ya da əkin sonrasında istifadə oluna bilər. Lakin tətbiqetmə mütləq şəkildə çıxış öncəsi həyata keçirilməlidir.)
ÇOXİLLİK ALAQ OTLARI (Taxıl əkinli əzarilərdə  biçimdən sonra yeniden əmələ gələn qamış və bir çoxillik alaq otlara)
 
Girdə topalaq (Cyperus rotundus) 
Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon) 
Çöl sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 
İkievli gicitkan (Urtica dioica) 
Adi yovşan  (Arthemesia vulgaris) 
Kalis (Sorghum halepense) 
600 ml/da Alaq otların aktiv böyüme çiçəklənmə öncəsi dövründə. (Pambıq əkini üçün hazırlanmış tarlalarda əkin öncəsi, əkin zamanı ya da əkin sonrasında istifadə oluna bilər. Lakin tətbiqetmə mütləq şəkildə çıxış öncəsi həyata keçirilməlidir.)
 
Dəmiryolu kənarları, Havalimanları, Fabrika bahçaları, Tarihi sahələr,
 Tarla kənarları
Kol və ağac bitkilərinə qarşı
1000 ml/da Alaq otların aktiv böyüme dövründə 
Yol kənarları, Su və drenaj kanalları
Yol kənarları və suüstü alaq otlar
1000-1500 ml/da Alaq otların aktiv böyüme dövründə 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar