Monett
Aktiv maddə: 37,5 qr/lt Mesotrione + 15 qr/lt Nicosulfuron
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Qarğıdalı tarlalarında geniş və dar yarpaqlı alaq otlara qarşı çıxış sonrası istifadə olunan sistemik alaq ot dərmanıdır. Monett alaq otların yarpaqlarından və köklərindən otların inkişaf orqanlarına hərəkət edir və otların böyüməsini dayandırır. Dərmanın təsir maddələrindən biri olan mesotrione, alaq otlarda birbaşa karotinoid biosintezini dayandırır, klorofil maddəsinin parçalanmasına səbəb olur və beləcə alaq otlarını öldürür. Nicosulfuron isə sulfonylurea qrupundan bir aktiv maddə olaraq ALS enzimi sintezi klopiraliddir. Alaq otların böyüməsi və fəaliyyətləri sürətlə dayanır. Dərmanlamalarda ilk əlamətlər bir həftə içində meydana çıxar, 15-20 gün içinde isə alaq otları tamamən ölürlər.
Qablaşdırma: 1lt, 5lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Tətbiq zamanı
Qarğıdalı
Qırmızı köklü tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) 
Qanqal (Xanthium strumarium) 
Teofrast kəndirotu (Abutilon theophrasti) 
Ləkəli öldürgən (Echinochloa colonum) 
Ağımtıl tərə  (Chenopodium album) 
200 ml/da
çıxış sonrası, alaq otlar 2-6 yarpaqlı dövründə 
Kalış (Sorghum halepense)
250 ml/da
çıxış sonrası, alaq otlar 2-6 yarpaqlı dövründə 
Çöl sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 
Yabanı bamiyə (Hibiscus esculentus) 
Ağımtıl tərə (Chenopodium album) 
300 ml/da
çıxış sonrası, alaq otlar 2-6 yarpaqlı dövründə 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar