Pyramin
Aktiv maddə: 520 qr/lt  Chloridazon  
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər:  Şəkər çuğunduru tarlalarında birillik ikiləpəli alaq otlara qarşı istifadə olunan herbisiddir. Fitotoksinliyə qarşı əvəzolunmazdır: yüksək temperaturlar, güclü yağıntılar zamanı və suvarma sahələrində. Çıxışdan sonra istifadə olunaraq herbisid-partnyorun fitotoksinliyini aşağı salır və şəkər çuğundurun inkişafını ləngitmir. Herbisid əkin öncəsi, əkinsonrası çıxış öncəsi və çıxma zamanı istifadə edilə bilər.
Qablaşdırma: 5 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması
Şəkər çuğunduru
Adi quşəppəyi  (Capsella bursa-pastoris)
Qırmızı köklü tülküquyruq (Amaranthus retroflexus)
Qara quşüzümü (Solanum nigrum)
Adi cincilim (Stelleria media)
Ağımtıl tərə  (Chenopodium album) 
Tarla sığırgözü  (Anthemis arvensis)
Yabanı xardal (Sinapis arvensis)
Yabanı turp (Raphanus raphanistrum)
Yüngül torpaqlar üçün
400 ml/da
 
Ağır torpaqlar üçün
500 ml/da
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar