Pulsar
Aktiv maddə: 40 q/l imazamoks
Formulyasiya: Sulu məhlul
Özəlliklər:   Tərkibindəki təsiredici maddə alaq otlarında protein sintezini dayandırır, bu da öz növbəsində cavan yarpaqların xlorozuna, inkişafın dayanmasına və nəticədə biltki məhv olur. Preparatdan istifadə etdikdən bir neçə saat sonra alaqların böyüməsi dayanır, baxmayaraq ki, herbisidin təsir əlamətləri hətta bir neçə gün ərzində gözəgörünməz qalır. Alaqların tam məhv olması herbisid tətbiq olunandan sonra 3-6 həftə ərzində baş verir.
Qablaşdırma: 10lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması lt/ha
Tətbiq zamanı
Soya
Birləpəli və ikiləpəli birillik və çoxillik alaqlar
0.5-1.0
Çiləmə əkinlərin erkən inkişafı zamanı aparılır. Bitki 2-3 yarpaq fazasında, alaq 1-3 yarpaq fazasında
Noxud
Birləpəli və ikiləpəli birillik və çoxillik alaqlar
0.75-1.0
Çiləmə əkinlərin erkən inkişafı zamanı aparılır. Bitki 2-3 yarpaq fazasında, alaq 1-3 yarpaq fazasında
Tərəvəz noxudu
Birləpəli və ikiləpəli birillik və çoxillik alaqlar
0.75
Çiləmə əkinlərin erkən inkişafı zamanı aparılır. Bitki 2-3 yarpaq fazasında, alaq 1-3 yarpaq fazasında
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar