Stomp
Aktiv maddə: 330 q/l Pendimethalin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Stomp çoxsaylı birillik ikiləpəli daryarpaqlı alaqları məhv etmək üçün istifadə edilən geniş spektrli müasir herbisiddir. Stomp ilkin köklər tərəfindən sovrularaq bitki hüceyrələrinin bölünməsini və onların inkişafını ləngidir. Preparatın təsirinə məruz qalan alaq otları toxumdan cücərən anda və ya çıxış verən kimi məhv olurlar.   
Qablaşdırma: 1lt, 5lt, 10lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Xəstəlik adı
Məsarif norması lt/ha
Tətbiq zamanı
Günəbaxan
Qarğıdalı
Paxla
Pomidor
Kələm
Kök
Sarımsaq
-
3.0-6.0
Çıxışa qədər və ya şitillərin torpağa əkildiyi gündən sonra torpağın çilənməsi
Payızlıq buğda
-
5.0
Səpindən 3 gün sonra torpağın dərmanlanması
Kartof
-
5.0
Çıxışa qədər axırıncı dibdolrumadan sonra
Soğan
-
2.5-4.5
Çıxışa qədər dərmanlanması
Çəltik (dərin əkində 4-6 sm)
-
5.0-6.0
Əkindən 7-10 gün sonra
Köklü cəfəri
-
2.5-4.5
Əkindən 2 gün sonra

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar