Valsabuzin
Aktiv maddə: 70% metribuzin
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Yüksək effektli sistem təsirli herbisiddir. Alaq otların çıxışından öncə tətbiq olunur, kökdən təsir etdiyindən topraq herbisidi kimi işlədilir. Alaqların çıxışından sonra tətbiq olunan Valsabuzin isə yarpaqdan bitkinin bütün orqanlarına daşınır və bu səbəblə alaqları qısa müddət ərzində qurudub məhv edir. Alaqların ilkin inkişaf mərhələsində tətbiq edilən Valsabuzin mədəni bitkilərinin işıq, su və qida maddələri ilə təmin olunmasına imkan yaradır. Mədəni bitkilər heç bir maneyə olmadan inkişaf edir.    
Qablaşdırma: 500qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Məsarif norması *
Tətbiq üsulu və vaxtı
Gözləmə müddəti (çiləmələrin sayı)
Pomidor
Birillik ikiləpəlilər
1.1-1.4 kq/ha
Şitillər istixanaya əkilməzdən öncə
- (1)
Pomidor
Birillik ikiləpəlilər
0.7 kq/ha
Mədəni bitkilər 2-4 yarpaqda ikən
30 (1)
Pomidor
Birillik ikiləpəlilər
1.0 kq/ha
Şitillərin əkinindən 15-20 gün sonra
30 (1)
Kartof
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
1.5-2.0 kq/ha
Çıxışadək torpağın çilənməsi
- (1)
Kartof
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
0.3 kq/ha
Kartof bitkisi 5 sm olan mərhələdə
- (1)
Qarayonca
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
1.4 kq/ha
-
- (1)
Qarayonca
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
1.1 kq/ha
Qarayoncanın 10-15 sm mərhələsində
- (1)
Soya
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
0.75-1.2 kq/ha
Çıxışdan öncə
- (1)
Qızılgül
Birillik birləpəli və ikiləpəlilər
2.0 kq/ha
Erkən yazda bitki vegetasiyanın əvvəlində
7 (3
( * ) 1 hektar üçün tövsiyə olunan preparat məsarif norması 200-400 lt suda həll edilir.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar