Valsaglif
Aktiv maddə: 36 % qlifosat
Formulyasiya: Sulu məhlul
Özəlliklər: bitkiyə yarpaqları və digər yaşıl orqanları vasitəsi ilə daxil olur və bitkinin bütün orqanlarına, o cümlədən kökə qədər yayılır. tətbiq olunduqdan 5-7 gün sonra bitki məhv olur. Təsiretmənin ilkin əlaməti bitkinin 3-4 gündən sonra saralması və yarpaqların soluxması ilə müşahidə olunur. alaq otlarının veqetasiyası dövründə tətbiq edilir. praktik olaraq ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir. Torpaq vasitəsi ilə bitkiyə keçmir. Valsaqlif-360- in torpaq aktivliyi yoxdur. Ona görə də Valsaqlif-360 səpilən torpaqlarda həmən əkin aparmaq olar. 
Qablaşdırma: 1lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı *
Dərmanlama dövrü
Meyvə, Sitrus Üzüm
Birillik alaq otları
2,0-4,0
Çiləmə yazda və yayda alaqların veqetasiyası dövründə (bitkiləri qorumaq şərti ilə)
Meyvə, Sitrus 

Üzüm
Çoxillik alaq otları
4,0-12,0
4,0
-
Müxtəlif bitkilərin əkilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sahələr 
(taxıl, tərəvəz, texniki bostan, birillik gül bitkiləri)
Birillik alaq otları 
Çoxillik alaq otları
2,0-4,0
4,0-6,0
 
Çiləmə payızda məhsul yığımından sonra alaqların veqetasiyası dövründə
Boş sahələr, D-yolu, hava limanı, şosse yollarının kənarları və digər industrial sahələr
Kol-ağac bitkiləri,
Birillik və çoxillik otlar
4,0-12,0
Çiləmə avqust ayının ortalarından yarpaqlar tökülənə qədər.
( * )İşçi məhlul -1 ha 200-400 lt.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar