NPK 10-50-10

Yüksək təsirli fosforla zəngin gübrədir. Yaxşı həll olunur və bitki tərəfindən rahat mənimsənilir. Bitki bu elementləri inkişaf mərhələsində tələb edir və bu elementlər bitkinin boy tənzimləməsinin sürətlənməsində istifadə oluna bilər. Torpaqla birbaşa əlaqəsi olduğuna görə bitki köklərinin güclü inkişaf etməsini onların sağlam və möhkəm olmasını təmin edir. Müxtəlif ekoloji və iqlim şəraitinə uyğun hazırlanan gübrənin tərkibində təqribən 10% Kalium və Azot (Ammonium 7% və Karbamid 3%) və həmçinin digər mikroelementlər; 1000 mq Fe, 500 mq Mn, 500 mq Cu, 500 mq Zn, 200 mq Br və 5 mq Mo kökündən və yarpaqlarından maksimum mənimsənilərək onun inkişafına kömək edir. Gübrə xlorsuzdur və duzlu torpaqda keyfiyyətini itirmir. Suda yaxşı həll olunur və həll landan sonra heç bir çöküntü əmələ gətirmir. Gübrə şitillərin əkin günündən 2-3 həftə sonra çoxillik otaq-bəzək və digər bitkilərə meyvə əmələgəlmə mərhələsinə qədər verilə bilər.  

 

Bitki

İnkişaf fazası

Suvarma zamanı istifadə olunan  norma

Çiləmə zamanı istifadə olunan norma

Tərəvəz və bostan bitkiləri

Kök əmələgəlməsindən sonra meyvə əmələgələnə qədər 4-3 dəfə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Pomidor

Transplantasiyadan (Şitil sahəyə əkiləndən) ilk 3 həftə sonra

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Bibər

Transplantasiyadan (Şitil sahəyə əkiləndən) ilk 2 həftə sonra

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Sənaye bitkiləri

(tütün, şəkər çuğunduru)

6 yarpaq – kök yumrusu əmələ gəlməmişdən əvvəl 3 dəfə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Çiyələk

Çiçək açmamışdan əvvəl kök hissəsinə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Noxud

Paxla

Əkindən 2 həftə sonra

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Dekorativ bitkilər

Çiçək açmamışdan əvvəl

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5 kq/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar