NPK 12-12-36
Yüksək Kaliumlu Mikro Gübrənin tərkibində 100% həll ola bilən azot birləşmələri (nitrat 8/44%, karbamid 3/63%) fosfor 12%, kalium 36% və həmçinin mikroelementlər – 1000 mq Fe, 500 mq Cu, 500 mq Zn EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat) kimi, 200 mq Br və 5 mq Mo vardır. Yüksək Kaliumlu Mikro Gübrə müxtəlif ekoloji və iqlim şəraitinə uyğun istehsal olunmuşdur, bitkini kökləri və yarpaqları tərəfindən yaxşı mənimsənilərək onun inkişafına kömək edir. Yüksək Kaliumlu Mikro Gübrənin müntəzəm istifadəsi qida çatışmamazlığını aradan qaldırır və bitkini əhəmiyyətli dərəcədə müxtəlif amillərdən və zərərvericilərdən qoruyur. Yüksək Kaliumlu Mikro Gübrənin ən yaxşı istifadə üsullarından biri də çiləmədir. Gübrənin tərkibində olan fosfor bitkisinin inkişafını sürətləndirir, məhsulun yetışmə dövrünü azaldır və bitkini möhkəmləndirir, soyuq hava şəraitində xəstəliyə qarşı dözümlüyü artırır. Metal kationların EDTAS ilə xelatlandırılmış formasında olması onun Kalsiuma, maqneziuma yüksək pH-a davamlığını artırır. Yüksək Kaliumlu Mikro Gübrə xlorsuz və duzlu torpaqda keyfiyyətini itirmir. Bu suda yüksək həll ola biləndir və həll olma bitəndən sonra da heç bir çöküntü əmələ gəlmir.
 
Bitki
İnkişaf fazası
Suvarma zamanı istifadə olunan norma
Çiləmə zamanı istifadə olunan norma
Buğda
Əkin və gövdə inkişafı zamanı
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Qarğıdalı
6 yarpaq – məhsul düşməmişdən əvvəl
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Raps
Çiçəkləmə mərhələsindən əvvəl
Hər mərhələyə 7-10 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Pambıq
6-8 yarpaq, qozalar çiçəklənməmişdən əvvəl
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Şəkər çuğunduru
6 yarpaqdan çiçək açmamışdan və kök yumrusu əmələ gəlməmişdən əvvəl 
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Kartof
6 yarpaqdan kök yumrusu əmələ gəlməmişdən əvvəl 
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Tərəvəz
Toxum formalaşandan əvvəl 3-4 dəfə
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Yonca və qara yonca
Hər məhsuldan sonra
Hər mərhələyə 5-7 kq/ha
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Çiyələk
Çiçəklənməmişdən əvvəl köklərə 3-4 dəfə
Hər mərhələdə hektara 5-7 kq
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Noxud, Paxla
Əkindən ilk iki həftə sonra
Hər mərhələdə hektara 5-7 kq
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Banan
Bölünmə dövründə  tətbiq edilir
Hər mərhələdə hər ağaca 30-60 qr.
Damlama suvarma sistemindən istifadə edərək
Üzüm
İlk yarpaqların əmələ gəldiyi mərhələdən və məhsul əmələ gəlməyə başlayandan  gilələr fındıq boyda olana qədər
Hər mərhələyə 4-6 kq/ha 3 dəfə
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Meyvə ağacları
Ləçəklər töküləndən 2 həftə sonra və meyvə qızararkən 3-4 dəfə
Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Püstə
Çiçəklənmə mərhələsindən sonra 2-3 dəfə
Hər mərhələdə kök hissəsinə 5-6 kq/ha
Çəndə pestisidə qarışdırılaraq konentrasiya halında 3/1000, qarışıqsız 4-5/1000
Sitrus
Qışın sonunda təkrar çiçəklənmədən sonra və ləçəklərini tökəndən 2 həftə sonra
Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Zeytun
Qışın sonunda təkrar çiçəklənmədən sonra və ləçəklərini tökəndən 2 həftə sonra
Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Dekorativ və istixana bitkiləri
Erkən inkişafından çiçəklərin cücərməsinə qədər 2-3 dəfə
Hər mərhələdə hər qaba 5-10 qr.
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Qazon
Hər 3 həftədən bir
Hər mərhələdə 10-15 qr/m2
2-4/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Tropik bitkilər
Şirəli olmamışdan əvvəl məhsul verənə qədər 3-4 dəfə tətbiq edilir
Hər mərhələdə hər hektara 5-7 kq
2-5/1000 konsentrasiya halında çiləmə
Hidroponika
6-9 kq hər 100 lt qida məhluluna
 
 

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar