NPK 20-20-20

Yaşıl Mikro Gübrənin tərkibində bərabər miqdarda azot, fosfor, kalium makro elementləri vardır və həmçinin mikro elementlər 1000 mq Fe, 500 mq Mn, 500 mq Cu, 500 mq Zn kimi, 200 mq Br və 5 mq Mo vardır. Müxtəlif ekoloji və iqlim şəraitinə uyğun hazırlanan gübrə bitkinin kökündən və yarpaqlarından maksimum mənimsənilərək onun inkişafına kömək edir. Bu həmçinin müxtəlif bitkilər üçün ümumi gübrə kimi vegetasiya mərhələsində istifadə oluna bilər. Gübrənin müntəzəm istifadəsi bitkini müxtəlif xəstəliklərdən və pis amillərdən qoruyur. Mikro Yaşıl gübrə xlorsuzdur və duzlu torpaqda keyfiyyətinin itirmir. Bu suda həll oluna biləndir və həll olma bitəndən sonra da heç bir çöküntü əmələ gəlmir.   

 

Bitki

İnkişaf fazası

Suvarma zamanı istifadə olunan  norma

Çiləmə zamanı istifadə olunan norma

Buğda

Əkin zamanı, gövdə inkişafı və səpin zamanı

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Qarğıdalı

6 yarpaq – məhsul verməmişdən əvvəl

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Raps

Çiçəkləmə mərhələsindən əvvəl

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Pambıq

6-8 yarpaq, qozalar çiçəkləməmişdən əvvəl

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Şəkər çuğunduru

6 yarpaqdan çiçək açmamışdan və kök yumrusu əmələ gəlməmişdən əvvəl 3 dəfə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Kartof

6 yarpaqdan kök yumrusu əmələ gəlməmişdən əvvəl 3 dəfə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Tərəvəz

Toxum formalaşandan əvvəl 3-4 dəfə

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Yonca

Qarayonca

Hər məhsuldan sonra

Hər mərhələyə 5-7 kq/ha

2-5/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Üzüm

İlk yarpaqların əmələ gəldiyi mərhələdən və məhsul əmələgəlməyə başlayandan 2 həftə sonra gilələr fındıq boyda olana qədər 3 dəfə

Hər mərhələyə 4-6 kq/ha 3 dəfə

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Meyvə ağacları

Ləçəklər töküləndən 2 həftə sonra və meyvənin yetişmə mərhələsində 3-4 dəfə

Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Püstə

Çiçəkləmə mərhələsindən sonra 2-3 dəfə

Hər mərhələdə kök hissəsinə  5-6 kq/ha

Çəndə pestisidlə qarışdırılaraq konsentrasiya halında 3/1000, qarışıqsız 4-5/ 1000

Sitrus

Qışın sonunda təkrar çiçəkləmədən sonra və ləçəklərini tökəndən 2 hərtə sonra

Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Zeytun

Qışın sonunda təkrar çiçəkləmədən sonra və ləçəklərini tökəndən 2 hərtə sonra

Hər mərhələdə hər ağaca 20-40 qr.

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Dekorativ və istixana bitkiləri

Erkən inkişafından çiçəklərin açılmasına qədər 2-3 dəfə

Hər mərhələdə hər qaba 5-10 qr.

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

Qazon

Hər 3 həftədən bir

Hər mərhələdə 10-15 qr/m2

2-4/1000

Konsentrasiya halında çiləmə

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar