Biozyme
Maye mikrogübrə
 
Mangan (Mn) və Sink (Zn), Maye Mikro Bitki Qidalı maddələr qarışımı
 
Tərkibi:       
Mikro Qidalı maddələr                          (% w/w)
Suda həllolunan Manqan (Mn).....................%0,5
Şelatlı manqan (Mn) ..................................%0.1
Suda həllolunan Sink (Zn) ..........................%2,0
Şelatlı Sink (Zn) .........................................%0.1
 
Manqan üçün şelatı stabil olduğu pH aralığı: 2-10
Sink üçün şelatı stabil olduğu pH aralığı: 3-10
 
Biozyme TF tətbiq edildiyi bitkilərin xlorofil sintezini, metabolizmi, çiçəklənməyi və meyvə bağlamayı təşviq edər. Ayrıca bitkilərin inkişafını sürətləndirir, böyümələrinə köməkçi olur.   
Biozyme TF mayalanma, çiçək və meyvə tutumunu təmin edir. Bununla belə daha bol meyvə və tərəvəz əmələgəlməsini təmin edər. Hüceyrə bölünməsini sürətləndirib veqetativ böyüməyi təşviq edir. Sürətli veqetativ böyümə, sağlıqlı yapraqlanma ilə ümumi bitki böyüməsini təmin edir. Meyvə və tərəvəzlərin böyüməsini və eyni boyda meyvə inkişasını təşviq edir. Məhsuldarlığı artdırır. Alma və armudda pasın önləyicisi olaraq istifadə edilir.Biozyme TF çevrəyə, bitkilərə və canlılara mənfi təsiri olmayan bir preparatdır.
Qablaşdırma: 1 lt, 225 ml
Bitki
Məsarif norması
Tətbiq etmə zamanı
Alma, Armud, Ərik, Sitrus, Badam, Fındıq, Zeytun və s.
100 qr/100 lt su
1-ci çiləmə: Çiçəklənmə başlanğıcında
2-ci çiləmə: Bundan 25-30 gün sonra tac yarpaqlar töküldükdən sonra çilənir.
 
Üzüm
50-75 qr/100 lt su
1-ci çiləmə: Çiçəklənmə başlanğıcında
2-ci çiləmə: Bundan 3-4 həftə sonra aparılır.
Buğda, Arpa, Vələmir, Çəltik, Qarğıdalı və s.
0.50-0.75 lt/ha
1-ci çiləmə: Kollama fazasında
2-ci çiləmə: Ikinci buğum əmələ gəldikdə  aparılır.
Pambıq
0.50 lt/ha
1-ci çiləmə: Qozalar görünməyəyə başlayanda
2-ci çiləmə: Bundan 3-4 həftə sonra aparılır.
Pomidor, Bibər, Badımcan, Paxla, Kahı
0.50-0.75 lt/ha
1-ci çiləmə: Çiçəklənmə başlanğıcında,
2-ci çiləmə: Meyvə əmələ gələndə aparılır.
Soğan, Sarımsaq, Ispanaq, Moruq, Kələm
0.50 lt/ha
1-ci çiləmə: 4-6 yarpaq fazasında
2-ci çiləmə: 2-3 həftə sonra aparılır.
 
Texniki bitkilər
75-100 qr/100 lt su
1-ci çiləmə: Bitki 10-20 sm hündürlükdə olanda
2-ci çiləmə: Bundan 3-4 həftə sonra aparılır.
Çiyələk
0.50 lt/ha
1-ci çiləmə: Çiçəklənmə başlanğıcında
2-ci çiləmə: Bundan 25-30 gün sonra aparılır.
Yonca
Yem bitkileri
0,50qr/ha
1-ci çiləmə: Bitki 10-15 sm hündürlüyündə  olduqda,
2-ci çiləmə: Bundan sonra yenə 10-15 sm  hündürlükdə aparılır.
Şəkər çuğunduru
0,50qr/ha
1-ci çiləmə: Yumrular əmələ gəlməyə  başlayanda və
2-ci çiləmə: Bundan 20-30 gün sonra aparılır.
 
Tətbiqetmə şəkli
Bütün məhsullarda ümumi olaraq tətbiq ediləcək məsarif norması dekara və ya 100 lt suya 50-100 ml-dir. İstifadədən qabaq qabı yaxşı çarxalayın. 2/3 su ilə dolu depoya məsləhət görülən normada Biozyme TF əlavə olunur, əksik su əlavə edilir, qarıştırılaraq  çiləmə aparılır. Veqetativ böyümənin təşviqi üçün meyvə, tərəvəz, dekorativ bitkiləri və s. kimi məhsullar 4-6 yarpaqlıykən 1-ci dərmanlama aparılır. Tumurcukların qabarmasını təşviq edər. Daha yaşıl və sağlıqlı bitki inkişafına  kömək edir. Meyvə tutumu və inkişafı üçün çiçək tac yarpaqları əmələ gəldiyində yani çiçəklərin 40-80 %-nin açıldığı dövründə 2-ci dərmanlama aparılır. Beləliklə çiçəklərin döllənmələri təşviq edilmiş olur və meyvələrin sürətlə böyümələrini təmin edir.
 
ZƏMANƏT EDİLƏN TƏRKİB:
 
UŞAQLARDAN, HEYVANLARDAN, YEYİNTİ MƏHSULLARINDAN UZAQ TUTUN.
ÇİLƏMƏDƏN SONRA VƏ YEMƏKDƏN ÖNCƏ ƏLLƏRİNİZİ YUYUN.
QURU BİR YERDƏ MÖHKƏM BAĞLI ORİJİNAL QUTUSUNDA SAXLAYIN.
GÜNƏŞDƏN QORUYUN.
 
 
 
Mikro Qida Maddələri (% k/p)
 
Suda həll olunan manqan (Mn) ..............
(EDTA şelatlı manqan (Mn):%0.1)
 
0.5
 
Suda həll olunan sink (Zn) ..................
(EDTA şelatlı sink (Zn): %0.1)
 
2.0
Manqan üçün şelatın stabil olduğu pH aralığı: 2-10
Sink üçün şelatın stabil olduğu pH aralığı: 3-10
 
UŞAQLARDAN, HEYVANLARDAN, YEYİNTİ MƏHSULLARINDAN UZAQ TUTUN.
ÇİLƏMƏDƏN SONRA VƏ YEMƏKDƏN ÖNCƏ ƏLLƏRİNİZİ YUYUN.
QURU BİR YERDƏ MÖHKƏM BAĞLI ORİJİNAL QUTUSUNDA SAXLAYIN.
GÜNƏŞDƏN QORUYUN.
 
ÜMUMİ MƏLUMAT: Byzme TF tətbiq olunduğu bitkilərdə çiçəklənməyi və meyvə tutumunu təşviq edir. Ayrıca bitkilərin inkişafını sürətləndirir, böyümələrinə köməkçi olur.
 
İSTİFADƏSİ: (Dozası, sayı və zamanı) Bütüm məhsullarda ümumi olaraq tətbiq olunacaq doza dekara və ya 100 lt suya 50 – 100 ml’dir. İstifadədən öncə qablaşdırmanı yaxşı çalxalayın. 2/3 ’nə su dolu çənə tövsiyə edilən dozada Byzme TF boşaldılır, çatışmayan su miqdarı əlavə edilir, qarışdırılaraq yarpaqdan püskürtmə edilir və ya damlamadan istifadə olunur. Byzme TF insektisid, funqisid, herbisidt və yarpaq gübrələri ilə qarışdırılaraq istifadə oluna bilər.
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ: Quru bir yerdə, qapalı qablaşdırmada və -10 - + 40 °C arasındakı temperaturda ambarlandığı halda məhsulun fiziki, kimyəvi və biyoloji xüsusiyyətlərində tolerantlıq sərhədlərindən başqa bir dəyişiklik olmaz. Gida və yeyinti məhsullardan, su mənbələrindən uzaq yerlərdə saxlayın. Sərin və quru yerlərdə taxta torlar üzərində ambarlanmalıdır və yaxşı havalandırılan yerdə saxlanılmalıdır. Günəş işığı ilə birbaşa təmasda olmamalıdır.
 
ŞİRKƏT BƏYANI: Quru, yüksək rütubət, yağış kimi şərtlərdə tətbiq etməyin. Preparatının qablaşdırılmasında verilən məlumat analizi ilə məhdudlaşdırılmış, istifadələri isə nəzarətimiz xaricindədir. Bu səbəbdən satıcı, istifadədən və ya ambarlanmasından əmələ gələn hər hansı bir zərərə görə cavabdeh deyil. Bu preparat istehsalçının etiketində qeyd olunduğu şəkildə istifadə olunmalıdır. Bundan başqa aparılacaq çiləmələrin riski istifadəçiyə aiddir.
 
DAŞIMA TƏLİMATI: Ellə daşıma əsnasında əlcəkdən istifadə edin. Dəri və göz təmasından  qoruyun. Gübrə ilə təmas edən vücud hissələrini bol su ilə yuyun.

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar