Bravo-K
TƏRKİBİ                                               k/p
 
Ümumi azot  ........................................%20
Amiyak azotu  ......................................%6
Nitrat azotu  .........................................%14
 
Suda həllolunan kaliy oksid K2 ...............%29
Suda həllolunan dəmir (Fe) ....................%0.20
Suda həllolunan Manqan (Mn) ................%0.05
Suda həllolunan Sink (Zn)  .....................%0.05
 
Bitki adı
Tətbiqetmə zamanı
Məsarif norması
Alma, Armud
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Meyvələrin inkişaf dövrü
200 q / 100 lt suya
200 q / 100 lt suya
Şəftalı, Ərik, Albalı
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Meyvələrin inkişaf dövrü
200 q / 100 lt suya
200 q / 100 lt suya
Zeytun
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Meyvələrin rənginin dəyişməsi zamanı
200 q / 100 lt suya
200 q / 100 lt suya
Üzüm
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Məhsul yığımından 3,1 ay qabaq
200 q / 100 lt suya
Kartof
Kartof yumrularının əmələ gəlməsi
Kartof yumruları əmələ gələndən sonra
200 q / 1000 m2
200 q / 1000 m2
Pomidor
Meyvələrin əmələ gəlməsi (3-cü yarus)
200 q / 100 lt suya
Xiyar, yunan qabağı, yemiş, qarpız
Meyvə yumruları əmələ gələndən 10-15 gün sonra
Meyvələrin əmələ gəlməsi Ehtiyac olduqda
200 q / 100 lt suya
 
DİQQƏT
*Heç bir halda uyğun norma miqdarından və norma aralığından artıq istifadə etməyin
*Sadəcə lazım olan yerlərdə istifadə edin
*İstifadədən öncə mütləq etiketi oxuyun
*Evdə istifadə etməyin
*Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
*Məhsul buxarı ilə nəfəs almayın
*İstifadə zamanı siqaret çəkməyin
*Dəri və göz ilə təmasdan qoruyun
*Təmas zamanı bol su ilə yuyun
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ
*Birbaşa gün şuaları düşməyən, nəmsiz və quru şəraitdə 5-30°C arasıda saxlanmalıdır
*Yanıcı deyil
*Daşınma və ambarlama zamanı qutular tərs çevirməməlidir.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar