Hektovet
Aktiv maddə: 100 % Polyoxyethylene isodecyl
 
Özəlliklər: Yayıcı yapıştırıcıdır. Kənd təsərrüfat mübarizələrdə dərmanların təsir maddələrinin bitkilərin hər tərəfinə yaxşı bir şəkildə yayılması və yapışması dərmanlamalardan gözlənilən uğurlu nəticəsini artırır. Meyvə ağaclarındakı tumurcuklar, tüklü və yağlı səhtləri olan bitkilər hər zaman istənilən tərzdə dərmanlanmır. Dərman bu səthlərdə tutunmur və axır. Bunun nəticəsində bitkilərin hər tərəfi eyni şəkildə dərmanlanmır, bu da fitotoksitə və ya biolojik təsirin zəyifləməsi kimi problemlərinə səbəb olur. Bu kimi şərtlərin qabağını almaq üçün Hektovet kimi bir yayıcı yapıştırıcıdan istifadə etməklə mümkündür.
 
Qablaşdırma: 1 lt, 250 ml
 
Tətbiq:   Hektovet meyvələrdə və bəzək bitkilərində dərmanlamalardan sonra ləkələrin meydana gəlməsinin qabağını alır. Hektovet sayəsində dərmanlar incə bir pərdə şəklində bitkilərin meyvə və çiçəklərinə çatdırıla bilir. Beləcə dərmanlarının ləkə etməsinin qabağını alaraq keyfiyyəti artdırılır.
 
Məsarif norması:   Hektovet insektisid, funqisid, və yarpaq gübrələri ilə qarışdırılaraq çilənir. 100 lt işçi məhluluna 25 ml qarişdirilir. Herbisidlər ilə çiləndikdə 1-ha tətbiq olunan işçi məhluluna 0,5 lt Hektovet əlavə etmək lazımdır.
 
Qarışdırılması:   Hektovet bordo məhlulu ilə qarışdırmaq olmaz.
 
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar