Raykat Final
Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək keyfiyyətli məhsul alınmasına imkan verir. Meyvələrin daşınmasında və uzun müddət saxlanıldıqda əmtəlik görkəminin itirilməməsini təmin edir.
 
Tərkibi:        
Azot (N)                                        
3 %
Suda həll olunan kalium (K2O) 
6 %
Dəmir (Fe) (Jelat)                            
0,1 %
Manqan (Mn) (Jelat)            
0,07 %
Sink (Zn)  (Jelat)                              
0,02 %
Suda həll olunan molbiden (Mo)    
0,01 %
Sərbəst amin turşuları                    
4 %
Polisaxaridlər 
15 %
Vitaminli komplekslər                     
0,1 %
 
Tətbiqi: Meyvələr yetişməyə başladıqdan yığıma 2-3 gün qalana qədər tətbiq olunur. Bitkinin inkişaf dövründən başlayaraq meyvənin tam yetişməsinə qədər yemləmə aparılır.
 
Kökdən kənar yemləmə:        0,25 – 1 lt / ha – 100-250 lt su
Kökdən yemləmə:                   3 lt / ha
Hidroponika:    Hər həftə        2 lt / ha

 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar